فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است

فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار استروابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کرد: کشورهایی که با حمایت و تجاوزاتشان به کشورهای مسلمان خشنودی مستکبران را برای خود می خرند، بدانند که فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است.۲۳:۵۱ – ۱۳۹۵ Read more…

اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است

اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده استسرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت. اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است سرمربی سابق فوق ستاره رئال مادرید به تمجید از این بازیکن پرداخت.اسکولاری:/ رونالدو از هر لحاظ فوق العاده است موزیک سرا