مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده ام

مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده اممهاجم تیم ملی آلمان می گوید عملکردش آن قدر ها که مردم می گویند در 2 بازی اول تیمش در یورو 2016 ضعیف نبوده است. مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده ام مهاجم تیم ملی آلمان می گوید عملکردش آن قدر ها که مردم می گویند در Read more…