مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده ام

مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده ام
مهاجم تیم ملی آلمان می گوید عملکردش آن قدر ها که مردم می گویند در 2 بازی اول تیمش در یورو 2016 ضعیف نبوده است.

مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده ام

مهاجم تیم ملی آلمان می گوید عملکردش آن قدر ها که مردم می گویند در 2 بازی اول تیمش در یورو 2016 ضعیف نبوده است.
مولر: آن قدرها هم ضعیف بازی نکرده ام

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی