فروش 600 هزار بشکه نفت ایران به اروپا

فروش 600 هزار بشکه نفت ایران به اروپا
معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز مذاکرات جدید با شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی برای فروش نفت، از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا به ۶۰۰ هزار بشکه در روز خبر داد.

فروش 600 هزار بشکه نفت ایران به اروپا

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز مذاکرات جدید با شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی برای فروش نفت، از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا به ۶۰۰ هزار بشکه در روز خبر داد.
فروش 600 هزار بشکه نفت ایران به اروپا

فروش بک لینک

مرکز فیلم