شرط دادگاه برای شکایت زن برقعه‌دار

به نوشته دويچه وله، قاضی دادگاه می‌گوید که بدون مشاهده میمیک صورت و واکنش‌های شاکی در طول دادگاه، ارزیابی صحت و سقم ادعاهای او دشوار است. ماه پیش زنی به نام امیره. ب که بنا بر اعتقادات مذهبی خود نقاب بر چهره می‌زند با تسلیم شکایتی به دادگاهی در مونیخ، مردی را به اهانت و آزار به خود متهم کرد. دادگاه اما برای متهم حکم برائت صادر کرده، از جمله به این دلیل که زن حاضر نشده نقابش را در دادگاه از چهره بردارد.امیره که ۴۱ ساله و مسلمان است اصل و نسب تونسی دارد، ولی در آلمان بزرگ شده. دادستان به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده و خواهان تشکیل دادگاه تجدیدنظر شده است. در همین حال، دادگاه از روی احتیاط یک روحانی اهل عربستان را به دادن نظر کارشناسی در این زمینه و تلاش برای متقاعد کردن امیرا در جهت برداشتن نقاب خود فراخوانده است. این روحانی در موردی مشابه برداشتن نقاب در برابر دادگاه و پلیس و ماموران دولتی را جایز اعلام کرده است.در دادگاه بدوی قاضی گفته بود که بدون دیدن چهره و میمیک و واکنش شاکی در جریان دادگاه قضاوت در باره درستی یا نادرستی مدعیات او دشوار است. امیرا اما از برداشتن نقاب خودداری کرد و گفت: «بالاخره خدایی هست که حق را به من خواهد داد». اگر دادگاه تجدیدنظر نیز نتواند شاکی را به برداشتن نقاب خود در طول دادگاه قانع کند، قاضی می‌تواند با جریمه مالی یا حکم قضایی شاکی را به چنین کاری وادارد. وکیل امیرا گفته است که بیم از این که دادگاه به چنین احکامی سوق یابد او را متفاعد کرده که در دادگاه تجدیدنظر نقاب خود را کنار بگذارد. وکیل امیرا گفته است موکلش پی برده که امتناع از برداشتن نقاب در دادگاه بدوی اشتباه بوده. از این رو او در دادگاه تجدیدنظر چهره خود را نشان خواهد داد. دادگاه تجدیدنظر قرار است روز ۱۷ مارس تشکیل شود.

cars

ماشین های جدید