با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

محمد پنجعلی  درباره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس در نقل و انتقالات در مجموع خوب عمل کرده و فقط نقطه ضعفی که می‌توان به آن اشاره کرد جدایی رامین رضاییان و مهدی طارمی است. به اعتقاد من رضائیان و طارمی اشتباه کردند که به باشگاه‌های ترکیه رفتند. باید یکی، دو سال دیگر در ایران می‌مانند و در پرسپولیس بازی می کردند. فراموش نکنید امسال تیم ملی در مسیر صعود به جام جهانی قرار دارد و بازیکنان باید حتما در تیمی بازی کنند که بتوانند خودشان را نشان دهند. وی در ادامه درباره جدایی کریم باقری از پرسپولیس هم گفت: با کریم باقری رفتار خوبی در پرسپولیس نشد. او را هم همچون ما در سکوت خبری کنار گذاشتند. فکر می‌کنم سیاست باشگاه همین گونه است که می‌خواهند در سکوت کارهایشان را پیش ببرند تا کسی مزاحم تصمیم گیریشان نشود. باقری یک وزنه روی نیمکت پرسپولیس محسوب می‌شود و اگر بود مطمئنا به پرسپولیس کمک می‌کرد. به اعتقاد من مدیران باشگاه اگر او را نمی‌خواهند بهتر است خیلی شفاف این مساله را مطرح کنند و با افکار عمومی بازی نکنند. از طرفی می‌گویند ما او را می‌خواهیم و از طرفی دیگر قراردادش را امضا نمی‌کنند. بهتر است هر چه زودتر و شفاف درباره این موضوع اظهارنظر کنند تا همه بدانند موضع باشگاه چیست. سیاست سکوت در این‌باره خوب نیست. وی در پایان گفت: حضور مربی ایرانی در کنار کادرفنی پرسپولیس لازم است. تیم باید حتما مربی ایرانی داشته باشد تا علاوه بر ارتباط خوب با بازیکنان در جریان امور قرار داشته باشد.

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

محمد پنجعلی  درباره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس در نقل و انتقالات در مجموع خوب عمل کرده و فقط نقطه ضعفی که می‌توان به آن اشاره کرد جدایی رامین رضاییان و مهدی طارمی است. به اعتقاد من رضائیان و طارمی اشتباه کردند که به باشگاه‌های ترکیه رفتند. باید یکی، دو سال دیگر در ایران می‌مانند و در پرسپولیس بازی می کردند. فراموش نکنید امسال تیم ملی در مسیر صعود به جام جهانی قرار دارد و بازیکنان باید حتما در تیمی بازی کنند که بتوانند خودشان را نشان دهند. وی در ادامه درباره جدایی کریم باقری از پرسپولیس هم گفت: با کریم باقری رفتار خوبی در پرسپولیس نشد. او را هم همچون ما در سکوت خبری کنار گذاشتند. فکر می‌کنم سیاست باشگاه همین گونه است که می‌خواهند در سکوت کارهایشان را پیش ببرند تا کسی مزاحم تصمیم گیریشان نشود. باقری یک وزنه روی نیمکت پرسپولیس محسوب می‌شود و اگر بود مطمئنا به پرسپولیس کمک می‌کرد. به اعتقاد من مدیران باشگاه اگر او را نمی‌خواهند بهتر است خیلی شفاف این مساله را مطرح کنند و با افکار عمومی بازی نکنند. از طرفی می‌گویند ما او را می‌خواهیم و از طرفی دیگر قراردادش را امضا نمی‌کنند. بهتر است هر چه زودتر و شفاف درباره این موضوع اظهارنظر کنند تا همه بدانند موضع باشگاه چیست. سیاست سکوت در این‌باره خوب نیست. وی در پایان گفت: حضور مربی ایرانی در کنار کادرفنی پرسپولیس لازم است. تیم باید حتما مربی ایرانی داشته باشد تا علاوه بر ارتباط خوب با بازیکنان در جریان امور قرار داشته باشد.

با سیاست سکوت باقری را کنار گذاشتند

90ورزشی