رانیری: من همان مربی اخراجی یونان هستم!

رانیری: من همان مربی اخراجی یونان هستم!
کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی عنوان کرد که قهرمانی لیگ برتر بزرگترین دستاورد دوران فوتبالی اش بوده است.

رانیری: من همان مربی اخراجی یونان هستم!

کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی عنوان کرد که قهرمانی لیگ برتر بزرگترین دستاورد دوران فوتبالی اش بوده است.
رانیری: من همان مربی اخراجی یونان هستم!

بک لینک قوی

میهن دانلود