بالاخره روزی از بارسا جدا می‌شوم

بالاخره روزی از بارسا جدا می‌شوم

در روزهای گذشته صحبت‌هایی درباره انتقال خاویر ماسکرانو و دنی آلوس از بارسلونا به یوونتوس مطرح شده است و گفته شده است که قهرمان لیگ ایتالیا به زودی این دو بازیکن را به خدمت خواهد گرفت. ماسکرانو که شش فصل است در بارسلونا توپ می‌زند در نهایت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و درباره مذاکره با یوونتوس گفت: من مذاکره رسمی با هیچ تیمی نداشته‌ام ولی نمی‌توانم آینده ام را در بارسلونا تضمین کنم. بالاخره روزی فرا خواهد رسید که باید دیر یا زود از بارسلونا جدا شوم. من دو سال دیگر با بارسلونا قرارداد دارم اما نمی دانم که تا پایان مدت قراردادم در این تیم خواهم ماند یا خیر.   مدافع هافبک آرژانتینی بارسلونا در ادامه گفت: باید تاکید کنم که روزهای خیلی خوب و شیرینی در بارسلونا داشتم و خاطرات خیلی خوبی از هو‌اد‌ا‌ران این تیم نیز دارم اما بالاخره باید یک روز از بارسلونا جدا شوم و شاید این اتفاق امسال در تابستان رخ دهد. او درباره حضور در لیگ آرژانتین در پایان دوران فو‌تبا‌لی‌اش گفت: هنوز به این مساله فکر نکرده‌ام. در واقع پیشنهادی از تیمی از آرژانتین نداشتم و فکر می‌کنم این توانایی را داشته باشم که چند فصل دیگر در اروپا بمانم و سپس به لیگ آرژانتین بروم. درباره تیم آینده‌ام و یا بحث ماندنم در بارسلونا مدیر برنامه‌هایم باید کارهایم را جلو ببرد و من اطلاع زیادی از این موضوع ندارم.

بالاخره روزی از بارسا جدا می‌شوم

در روزهای گذشته صحبت‌هایی درباره انتقال خاویر ماسکرانو و دنی آلوس از بارسلونا به یوونتوس مطرح شده است و گفته شده است که قهرمان لیگ ایتالیا به زودی این دو بازیکن را به خدمت خواهد گرفت. ماسکرانو که شش فصل است در بارسلونا توپ می‌زند در نهایت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و درباره مذاکره با یوونتوس گفت: من مذاکره رسمی با هیچ تیمی نداشته‌ام ولی نمی‌توانم آینده ام را در بارسلونا تضمین کنم. بالاخره روزی فرا خواهد رسید که باید دیر یا زود از بارسلونا جدا شوم. من دو سال دیگر با بارسلونا قرارداد دارم اما نمی دانم که تا پایان مدت قراردادم در این تیم خواهم ماند یا خیر.   مدافع هافبک آرژانتینی بارسلونا در ادامه گفت: باید تاکید کنم که روزهای خیلی خوب و شیرینی در بارسلونا داشتم و خاطرات خیلی خوبی از هو‌اد‌ا‌ران این تیم نیز دارم اما بالاخره باید یک روز از بارسلونا جدا شوم و شاید این اتفاق امسال در تابستان رخ دهد. او درباره حضور در لیگ آرژانتین در پایان دوران فو‌تبا‌لی‌اش گفت: هنوز به این مساله فکر نکرده‌ام. در واقع پیشنهادی از تیمی از آرژانتین نداشتم و فکر می‌کنم این توانایی را داشته باشم که چند فصل دیگر در اروپا بمانم و سپس به لیگ آرژانتین بروم. درباره تیم آینده‌ام و یا بحث ماندنم در بارسلونا مدیر برنامه‌هایم باید کارهایم را جلو ببرد و من اطلاع زیادی از این موضوع ندارم.

بالاخره روزی از بارسا جدا می‌شوم

دانلود سرا