گام بلند چین برای نفوذ در سیستم قیمت گذاری طلا در بازار جهانی

گام بلند چین برای نفوذ در سیستم قیمت گذاری طلا در بازار جهانی
سایت طلا : چین بزرگترین تولیدکننده طلای جهان گام بزرگی را برای پیشبرد تلاش های خود با هدف تاثیرگذاری بر سیستم قیمت گذاری طلا در بازارهای جهانی برداشته است.

گام بلند چین برای نفوذ در سیستم قیمت گذاری طلا در بازار جهانی

سایت طلا : چین بزرگترین تولیدکننده طلای جهان گام بزرگی را برای پیشبرد تلاش های خود با هدف تاثیرگذاری بر سیستم قیمت گذاری طلا در بازارهای جهانی برداشته است.
گام بلند چین برای نفوذ در سیستم قیمت گذاری طلا در بازار جهانی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

خبرگزاری اصفحان