غول‌های هواپيماسازی به ایران می آیند

مدير روابط عمومی سازمان هواپيمايی كشوری گفت: هفته آینده بزرگترین سازندگان هواپیمای آمریکایی و اروپایی وارد کشور می‌شوند.

world press news

یوزر پسورد نود