کشف یک روش درمانی جدید برای ام‌اس

کشف یک روش درمانی جدید برای ام‌اس

البته یک مشکل وجود دارد و آن اینکه این درمان گاه بسیار اثرات شدیدی به همراه دارد و در آزمایشات انجام شده به یک مورد مرگ انجامیده است. تیم محققانی که در این پروژه مشغول کار هستند در حال حاضر سعی دارند داروها و روند درمان را به نحوی تغییر دهند که آن را هر چه بی ضررتر و ایمن تر سازند.   این روش درمانی جدید در واقع بطور اتفاقی و توسط تیمی از محققان در بیمارستان اوتاوا در کانادا کشف شد. این گروه در حین کار بر روی بیمارانی که هم از MS و هم از سرطان خون رنج می بردند به این روش جدید دست یافتند. یک روش درمان سرطان با بیرون کشیدن سلول های مغز استخوان و نابود کردن سلول های ایمنی باقیمانده و سپس تزریق مجدد سلول های مغز استخوان به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن است.   حالا مشخص شده است که این “بازسازی” سیستم ایمنی در درمان ام اس هم بسیار کاربردی است. بیماری MS باعث می شود که سیستم ایمنی بدن به لایه پوشاننده محافظی که سلول های عصبی را در مغز، نخاع و سیستم عصبی محافظت می کند حمله کند. با مشخص شدن نتایج مثبتی که بازسازی سیستم ایمنی در بیماران سرطانی داشته، محققان تصمیم گرفتند این روش را در بیمارانی که از ام اس رنج می برند نیز آزمایش کنند وسعی کنند سیستم ایمنی آنها را به از سر گیری عملکرد واردار کنند.   در ابتدا تصور این بود که این روش از پیشرفت ام اس جلوگیری خواهد کرد، اما در بسیاری از موارد، روند بیماری کاملا معکوس شد و نشان داد که سیستم عصبی در مواردی می تواند خود را کاملا بازسازی کند. این آزمایشات در سال 2000 آغاز شد و در مجموع 17 نفر از 24 نفر بیماری که در این تحقیق شرکت داشتند علایم قطع پیشرفت بیماری یا معکوس شدن روند بیماری را نشان دادند.   لازم به ذکر است که این روند درمانی بهیچوجه ساده نیست و گاه اثرات جانبی شدیدی را به همراه دارد و در حال حاضر فقط به بیمارانی پیشنهاد می شود که به مراحل بسیار پیشرفته این بیماری رسیده اند.

کشف یک روش درمانی جدید برای ام‌اس

البته یک مشکل وجود دارد و آن اینکه این درمان گاه بسیار اثرات شدیدی به همراه دارد و در آزمایشات انجام شده به یک مورد مرگ انجامیده است. تیم محققانی که در این پروژه مشغول کار هستند در حال حاضر سعی دارند داروها و روند درمان را به نحوی تغییر دهند که آن را هر چه بی ضررتر و ایمن تر سازند.   این روش درمانی جدید در واقع بطور اتفاقی و توسط تیمی از محققان در بیمارستان اوتاوا در کانادا کشف شد. این گروه در حین کار بر روی بیمارانی که هم از MS و هم از سرطان خون رنج می بردند به این روش جدید دست یافتند. یک روش درمان سرطان با بیرون کشیدن سلول های مغز استخوان و نابود کردن سلول های ایمنی باقیمانده و سپس تزریق مجدد سلول های مغز استخوان به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن است.   حالا مشخص شده است که این “بازسازی” سیستم ایمنی در درمان ام اس هم بسیار کاربردی است. بیماری MS باعث می شود که سیستم ایمنی بدن به لایه پوشاننده محافظی که سلول های عصبی را در مغز، نخاع و سیستم عصبی محافظت می کند حمله کند. با مشخص شدن نتایج مثبتی که بازسازی سیستم ایمنی در بیماران سرطانی داشته، محققان تصمیم گرفتند این روش را در بیمارانی که از ام اس رنج می برند نیز آزمایش کنند وسعی کنند سیستم ایمنی آنها را به از سر گیری عملکرد واردار کنند.   در ابتدا تصور این بود که این روش از پیشرفت ام اس جلوگیری خواهد کرد، اما در بسیاری از موارد، روند بیماری کاملا معکوس شد و نشان داد که سیستم عصبی در مواردی می تواند خود را کاملا بازسازی کند. این آزمایشات در سال 2000 آغاز شد و در مجموع 17 نفر از 24 نفر بیماری که در این تحقیق شرکت داشتند علایم قطع پیشرفت بیماری یا معکوس شدن روند بیماری را نشان دادند.   لازم به ذکر است که این روند درمانی بهیچوجه ساده نیست و گاه اثرات جانبی شدیدی را به همراه دارد و در حال حاضر فقط به بیمارانی پیشنهاد می شود که به مراحل بسیار پیشرفته این بیماری رسیده اند.

کشف یک روش درمانی جدید برای ام‌اس

بازی