فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد

فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد
یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت کی روش ماندنی شد و دیگر نباید حرف از استعفاء یا رفتن از تیم ملی بزند.

فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد

یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت کی روش ماندنی شد و دیگر نباید حرف از استعفاء یا رفتن از تیم ملی بزند.
فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد

خرید بک لینک

ganool review