فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهواز

فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهواز
یک فروند هواپیما مربوط به شرکت هواپیمائی زاگرس سه شنبه شب در اهواز فرود اضطراری کرد.
۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر


فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهواز

یک فروند هواپیما مربوط به شرکت هواپیمائی زاگرس سه شنبه شب در اهواز فرود اضطراری کرد.
۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر


فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهواز

سایت خبری زندگی