اگر سدها نبودند خوزستان زیر آب می‌رفت

اگر سدها نبودند خوزستان زیر آب می‌رفت

حسن اطاعتی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در حوضه آبریز کارون در مدت 3 روز گذشته که شاهد بروز بارندگی های مداوم در این حوضه بودیم، تمامی کنترل های لازم انجام گرفت و در حال حاضر با توجه به ادامه بارش ها، تراز سدهای این حوضه برای کنترل سیلابهای احتمالی روزهای آینده نیز در حال آماده و تحت مدیریت قرار دارد. وی افزود: در بارشهای اخیر 160 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد کارون 4 جمع شد که پیش بینی می شود این حجم ظرف 2 روز آینده با ادامه بارش ها از 200 میلیون مترمکعب بگذرد.معاون بهره برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تصریح کرد: پیک لحظه ای ورود سیلاب به مخزن سد کارون 4 از 1100 مترمکعب بر ثانیه گذشته و پیک لحظه ای ورود سیلاب به مخزن سد سیمره نیز از 1400 مترمکعب بر ثانیه عبور کرده است. وی ادامه داد: در سد سیمره هم اکنون علاوه بر اینکه دریچه خروجی تحتانی باز است و از این دریچه، آب با دبی 300 مترمکعب بر ثانیه خارج می شود، 3 واحد نیروگاهی این سد در مدار بهره برداری قرار دارد.اطاعتی با بیان اینکه در سد کارون 4 نیز 4 واحد نیروگاهی به صورت 24 ساعته در مدار بهره برداری است، گفت: سد کارون 4 در سال گذشته تجربه مهار سیلابی با دبی 1300 مترمکعب بر ثانیه را داشت و امسال نیز بدون مشکل سیلاب 1100 مترمکعب بر ثانیه ای را تا این لحظه مهار کرده است. وی افزود: حدود دو هفته پیش با استفاده از سیستم های هشدار سیل، بروز سیلاب را در این حوضه آبریز پیش بینی کرده بودیم اما میزان بارش ها و روان آب ها تا این لحظه، 30 درصد بیش از میزان پیش بینی شده بود، با این حال در مهار سیلاب در حوضه کارون هیچ مشکلی نداشته ایم و آمادگی مهار سیلابهای روزهای آتی را نیز داریم.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با پیش بینی های صورت گرفته، در سد کارون 3 تمهیداتی انجام گرفت تا بتوانیم در این روزها آبی که از مخزن سد کارون 4 رهاسازی می شود را مهار و ذخیره کنیم؛ که سد کارون 3 در روزهای اخیر توانست عهلاوه بر مهار سیلابهایی که از سمت خرسان و مونج آمده بود، آب رهاسازی شده از سد کارون 4 را نیز ذخیره کند. اطاعتی با بیان اینکه هم اکنون حدود 700 میلیون مترمکعب حجم خالی برای ذخیره بیشتر آب در مخزن سد کارون 3 وجود دارد، گفت: با وجود مخزن سد کارون 3، هنوز ظرفیت بسیاری در مخزن سد گتوند با حجم 4.2 میلیارد مترمکعب داریم و هر زمان نیاز به رهاسازی آب از سد کارون 3 وجود داشت، بدون اینکه با ترس از دست دادن این حجم آب مواجه باشیم، این آب رهاسازی شده و در مخزن سد گتوند ذخیره می شود.وی افزود: با وجود سد گتوند، تهدید سیلابهای عظیم در حوضه آبریز کارون را به فرصت های استفاده از این حجم آب در توسعه، آبادانی و رونق کشاورزی در دشت خوزستان تبدیل می کنیم. معاون بهره برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اذعان داشت: اگر سدهای کارون 4، کارون 3 و گتوند نبودند، خوزرستان به زیر آب می رفت و خسارتهایی که از همین سیلابهای 3 روز اخیر برای این استان کشورمان به وجود می آمد غیرقابل تصور و جبران بود.

اگر سدها نبودند خوزستان زیر آب می‌رفت

حسن اطاعتی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در حوضه آبریز کارون در مدت 3 روز گذشته که شاهد بروز بارندگی های مداوم در این حوضه بودیم، تمامی کنترل های لازم انجام گرفت و در حال حاضر با توجه به ادامه بارش ها، تراز سدهای این حوضه برای کنترل سیلابهای احتمالی روزهای آینده نیز در حال آماده و تحت مدیریت قرار دارد. وی افزود: در بارشهای اخیر 160 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد کارون 4 جمع شد که پیش بینی می شود این حجم ظرف 2 روز آینده با ادامه بارش ها از 200 میلیون مترمکعب بگذرد.معاون بهره برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تصریح کرد: پیک لحظه ای ورود سیلاب به مخزن سد کارون 4 از 1100 مترمکعب بر ثانیه گذشته و پیک لحظه ای ورود سیلاب به مخزن سد سیمره نیز از 1400 مترمکعب بر ثانیه عبور کرده است. وی ادامه داد: در سد سیمره هم اکنون علاوه بر اینکه دریچه خروجی تحتانی باز است و از این دریچه، آب با دبی 300 مترمکعب بر ثانیه خارج می شود، 3 واحد نیروگاهی این سد در مدار بهره برداری قرار دارد.اطاعتی با بیان اینکه در سد کارون 4 نیز 4 واحد نیروگاهی به صورت 24 ساعته در مدار بهره برداری است، گفت: سد کارون 4 در سال گذشته تجربه مهار سیلابی با دبی 1300 مترمکعب بر ثانیه را داشت و امسال نیز بدون مشکل سیلاب 1100 مترمکعب بر ثانیه ای را تا این لحظه مهار کرده است. وی افزود: حدود دو هفته پیش با استفاده از سیستم های هشدار سیل، بروز سیلاب را در این حوضه آبریز پیش بینی کرده بودیم اما میزان بارش ها و روان آب ها تا این لحظه، 30 درصد بیش از میزان پیش بینی شده بود، با این حال در مهار سیلاب در حوضه کارون هیچ مشکلی نداشته ایم و آمادگی مهار سیلابهای روزهای آتی را نیز داریم.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با پیش بینی های صورت گرفته، در سد کارون 3 تمهیداتی انجام گرفت تا بتوانیم در این روزها آبی که از مخزن سد کارون 4 رهاسازی می شود را مهار و ذخیره کنیم؛ که سد کارون 3 در روزهای اخیر توانست عهلاوه بر مهار سیلابهایی که از سمت خرسان و مونج آمده بود، آب رهاسازی شده از سد کارون 4 را نیز ذخیره کند. اطاعتی با بیان اینکه هم اکنون حدود 700 میلیون مترمکعب حجم خالی برای ذخیره بیشتر آب در مخزن سد کارون 3 وجود دارد، گفت: با وجود مخزن سد کارون 3، هنوز ظرفیت بسیاری در مخزن سد گتوند با حجم 4.2 میلیارد مترمکعب داریم و هر زمان نیاز به رهاسازی آب از سد کارون 3 وجود داشت، بدون اینکه با ترس از دست دادن این حجم آب مواجه باشیم، این آب رهاسازی شده و در مخزن سد گتوند ذخیره می شود.وی افزود: با وجود سد گتوند، تهدید سیلابهای عظیم در حوضه آبریز کارون را به فرصت های استفاده از این حجم آب در توسعه، آبادانی و رونق کشاورزی در دشت خوزستان تبدیل می کنیم. معاون بهره برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اذعان داشت: اگر سدهای کارون 4، کارون 3 و گتوند نبودند، خوزرستان به زیر آب می رفت و خسارتهایی که از همین سیلابهای 3 روز اخیر برای این استان کشورمان به وجود می آمد غیرقابل تصور و جبران بود.

اگر سدها نبودند خوزستان زیر آب می‌رفت

فروش بک لینک

دانلود موزیک