مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد

مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد
سرمربی اکوادور به انتقاد شدید از عملکرد داور مسابقه تیمش مقابل برزیل پرداخت.

مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد

سرمربی اکوادور به انتقاد شدید از عملکرد داور مسابقه تیمش مقابل برزیل پرداخت.
مربی اکوادور: داور بازی را برای برزیل در آورد