آزادسازی قیمت خودرو در کما

آزادسازی قیمت خودرو در کما
شرکت‌های خودروساز هنوز مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها را اجرایی نکرده‌اند.

آزادسازی قیمت خودرو در کما

شرکت‌های خودروساز هنوز مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها را اجرایی نکرده‌اند.
آزادسازی قیمت خودرو در کما

گوشی موبایل