گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستم

گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستم
نایب رئیس میلان تاکید کرد که نمایش های درخشان مهاجم سابق این تیم در اتلتیکو باعث پشیمانی او از فروشش شده است.

گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستم

نایب رئیس میلان تاکید کرد که نمایش های درخشان مهاجم سابق این تیم در اتلتیکو باعث پشیمانی او از فروشش شده است.
گالیانی: از فروش تورس پشیمان هستم

دانلود فیلم جدید