مراسم اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶

مراسم اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶
مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۱۶ در ورزشگاه ماراکانای شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد.
۰۷:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


مراسم اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶

مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۱۶ در ورزشگاه ماراکانای شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد.
۰۷:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


مراسم اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶