تراکتور 4 – الجزیره 0؛ درخشان و مهار نشدنی ::

تراکتورسازی توانست با نتیجه 4-0 الجزیره امارات را شکست دهد و با سه امتیاز برصدر گروه خویش در آسیا بایستد.

بازار بورس

دانلود نرم افزار