دستور توقیف اموال نیمار صادر شد

دادگاه برزیل قصد دارد دوباره اموال نیمار را مصادره کند و مدافع بارسلونا در خطر از دست دادن قایق و جت شخصی‌اش است.   پس از رد درخواست تجدید نظر و ضبط بیش از 43 میلیون یورو از دارایی‌های نیمار و خانواده‌اش، دادگاه برزیل احضاریه‌ای برای او فرستاد که دارایی‌های جدیدی از مهاجم برزیلی در آینده‌ای نزدیک ضبط خواهد شود. در این فهرست، نام جت شخصی و قایق او که نزدیک به هشت میلیون یورو ارزش دارد نیز دیده می‌شود.     جت شخصی نیمار   نیمار که محکوم به فرار مالیاتی است، در سال 2012 نزدیک به سه میلیون و نیم یورو برای خرید قایقش هزینه کرد. این قایق سه اتاق، یک سالن انتظار، آشپزخانه و مبل هشت نفره دارد.    

اندروید

قدیر نیوز