دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریف

دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریف
بنیاد حسین اف سفیر جدید آذربایجان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خویش را تقدیم کرد.
۲۰:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریف

بنیاد حسین اف سفیر جدید آذربایجان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خویش را تقدیم کرد.
۲۰:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


دیدار سفیر جدید جمهوری آذربایجان با ظریف

بک لینک رنک 4

آهنگ جدید