افزایش شمار تلفات نوروزی

افزایش شمار تلفات نوروزی
تصادف پژو روآ با کامیون تریلی در محور ارتباطی میاندوآب ـ بوکان ۲ کشته و ۳ زخمی بر جای گذاشت.
۱۹:۰۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


افزایش شمار تلفات نوروزی

تصادف پژو روآ با کامیون تریلی در محور ارتباطی میاندوآب ـ بوکان ۲ کشته و ۳ زخمی بر جای گذاشت.
۱۹:۰۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


افزایش شمار تلفات نوروزی

موسیقی روز

پامنا موبایل لپ تاپ