جلسه ویژه کابینه لبنان برای بررسی تبعات فاجعه بندر بیروت

جلسه ویژه کابینه لبنان برای بررسی تبعات فاجعه بندر بیروت

منابع لبنانی از شروع جلسه ویژه کابینه این کشور درباره فاجعه ای که روز گذشته در بندر بیروت رخ داد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار النشره از شروع جلسه ویژه کابینه لبنان درباره بررسی تبعات فاجعه ای که روز گذشته در بندر بیروت رخ داد، خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ جلسه در کاخ بعبدا برای بررسی توصیه های شورای عالی دفاع و نیز تبعات فاجعه ای که روز گذشته در بیروت رخ داد، شروع شده است.

هنوز جزییات بیشتری درباره تصمیمات این جلسه مخابره نشده است.