گودرزی: سال 94 در ورزش موفق بوده‌ایم

محمود گودرزی در نشست شورای عالی ورزش همگانی بر لزوم تلاش برای گسترش حوزه همگانی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه دستگاه‌های مختلف تلاش‌های بسیاری برای توسعه ورزش همگانی کرده‌اند که جای تقدیر دارد.او ادامه داد: یک فهم اشتباهی که در این میان وجود دارد این است که برخی به دلیل جذابیت بیشتر ورزش قهرمانی نسبت Read more…