تولید 7 خودرو متوقف شد

تولید 7 خودرو متوقف شداردیبهشت ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید. تولید 7 خودرو متوقف شد اردیبهشت ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.تولید 7 خودرو متوقف شد دانلود موزیک