مدال طلای 63 کیلوگرم کشتی زنان به ژاپن رسید

مدال طلای 63 کیلوگرم کشتی زنان به ژاپن رسیدمدال طلای مسابقات کشتی زنان در وزن 63 کیلوگرم بازی‌های المپیک 2016 برزیل به نماینده ژاپن رسید. مدال طلای 63 کیلوگرم کشتی زنان به ژاپن رسید مدال طلای مسابقات کشتی زنان در وزن 63 کیلوگرم بازی‌های المپیک 2016 برزیل به نماینده ژاپن رسید.مدال طلای 63 کیلوگرم کشتی Read more…