روسیه به 17 کشور تسلیحات جدید می‌فروشد

روسیه به 17 کشور تسلیحات جدید می‌فروشدایرنا نوشت: وزارت دفاع روسیه در حاشیه نمایشگاه بین المللی ‘ارتش 2016’ با امضای 17 قرارداد دولتی به ارزش بیش از 130 میلیارد روبل تسلیحات نظامی فروخت. روسیه به 17 کشور تسلیحات جدید می‌فروشد