وام 130 میلیون تومانی ساخت مسکن

وام 130 میلیون تومانی ساخت مسکنبسته بانکی حاوی 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسکن، با هدف «تحریک ضربتی» سازنده‌ها به شروع دور تازه سرمایه‌گذاری ساختمانی، از این هفته وارد نظام تامین مالی ساخت‌وساز می‌شود. وام 130 میلیون تومانی ساخت مسکن بسته بانکی حاوی 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسکن، با هدف «تحریک ضربتی» سازنده‌ها به Read more…