گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

گل محمدی: بازی بزرگی را بردیمسرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست. گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم سرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست.گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم استخدام