چنبره دوباره گرد و غبار بر آسمان جنوب کشور

چنبره دوباره گرد و غبار بر آسمان جنوب کشور پدیده گرد و غبار یا ریزگردها یکی از تهدیدهای زیست محیطی محسوب می شود که در طول سالیان اخیر،شهرهای بسیاری از کشور را درگیر خود ساخته،زنجیره ای که گاها در برگیری آن از پایتخت تا جنوب ایران را فرا می گیرد. چنبره دوباره گرد و غبار Read more…