کم ظرفیتی اردوغان اتحادیه اروپا را به صدا در آورد

کم ظرفیتی اردوغان اتحادیه اروپا را به صدا در آورداتحادیه اروپا از اقدام ترکیه در احضار سفیر آلمان در واکنش به پخش یک طنز در شبکه تلویزیونی N.D.R انتقاد کرد .۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین کم ظرفیتی اردوغان اتحادیه اروپا را به صدا در آورد اتحادیه اروپا از اقدام ترکیه در احضار سفیر Read more…