کسب رتبه برتر سایت شرکت آبفار لرستان در راستای تحقق دولت الکترونیک

کسب رتبه برتر سایت شرکت آبفار لرستان در راستای تحقق دولت الکترونیکقائم مقام وزیر نیرو با اهدای تقدیر نامه ای، شرکت آبفار لرستان را در راستای بهینه سازی خدمات وب در دولت الکترونیک به عنوان شرکت برتر این وزارتخانه معرفی کرد کسب رتبه برتر سایت شرکت آبفار لرستان در راستای تحقق دولت الکترونیک