وزنه‌بردار چینی رکورد تازه‌ای به جا گذاشت

وزنه‌بردار چینی رکورد تازه‌ای به جا گذاشتلانگ کینگوان وزنه‌بردار دسته 56 کیلو رکورد این وزن را جابجا کرد. وزنه‌بردار چینی رکورد تازه‌ای به جا گذاشت لانگ کینگوان وزنه‌بردار دسته 56 کیلو رکورد این وزن را جابجا کرد.وزنه‌بردار چینی رکورد تازه‌ای به جا گذاشت اخبار دنیای دیجیتال