چهره‌های نو در لیست اصولگرایانِ مجلس یازدهم

چهره‌های نو در لیست اصولگرایانِ مجلس یازدهم انتخابات مجلس یازدهم برای اصولگرایان سخت خواهد بود؛ آنها چندین پرونده مالی دارند و پرونده‌های جدید یکی یکی رو می‌شود. همچنانکه اصلاح طلبان نیز وضع مناسبی ندارند. عملکرد دولت و مجلس چندان به مذاق افکار عمومی خوش نیامده است. رویداد 24: انتخابات مجلس یازدهم برای اصولگرایان سخت خواهد Read more…