چرا خارجی ها پولشان را به تهران نمی‌‌‌آورند؟

چرا خارجی ها پولشان را به تهران نمی‌‌‌آورند؟تصور می‌شد رفع تحریم‌ها به معنای حرکت بانک‌های بین‌المللی به سمت ایران باشد اما این تصور اشتباه است. برخی بانک‌ها اذعان دارند که گام‌های اولیه به سمت تهران را برداشته‌اند. چرا خارجی ها پولشان را به تهران نمی‌‌‌آورند؟ تصور می‌شد رفع تحریم‌ها به معنای حرکت بانک‌های بین‌المللی به Read more…