چالش مجیدی کوچکتر برای استقلال!

فرزاد مجیدی 5 روز است که غیب شده و کسی هم نمی داند کجاست. آن هم در روزهایی که آبی ها درگیر چالش هایی در بین کادرفنی شان هم هستند. فیلم سریال آهنگ