ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرو

ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرومعاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها نباید کمتر از سود بانکی باشد. ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرو معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها Read more…