پسران عاشق پیشه در دام زن 49 ساله افتادند

زنی شیاد که با معرفی خود به عنوان دختری جوان در یکی از شبکه های اجتماعی بیش از 47 میلیون ریال از جوان مشهدی کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد. بازار بورس قدیر نیوز