طرح پیشنهادی یک اقتصاددان برای رفع رکود

مسعود سعادت‌مهر  اظهار کرد: پس از برداشتن تحریم‌ها، رابطه ایران با دنیای خارج بهبود پیدا می‌کند، در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران به کشور راحت‌تر انجام شده و زمینه برای مبادلات تجاری فراهم شود. این عامل می‌تواند همراه با رشد اقتصادی و تولید باشد اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مشکل Read more…