پیام مهم بازار خودرو به ایرانی ها

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل درباره وضعیت بازار خودرو و روند نزولی بازار توضیح داد. پرس نیوز ساخت بنر