پیام افشین قطبی برای خداحافظی نکونام

پیام افشین قطبی برای خداحافظی نکونامسرمربی سابق تیم ملی، پیامی را به مناسبت خداحافظی جواد نکونام از فوتبال منتشر کرد. پیام افشین قطبی برای خداحافظی نکونام سرمربی سابق تیم ملی، پیامی را به مناسبت خداحافظی جواد نکونام از فوتبال منتشر کرد.پیام افشین قطبی برای خداحافظی نکونام گیم پلی استیشن