پیام پیش‌قیمت به بازار مسکن

در بازار معاملات مسكن تهران، سطح «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی» 5 درصد نسبت به نیمه اول امسال كاهش یافته و شكاف … مرجع سلامتی روزنامه قانون