قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵ قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین Read more…