قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵ قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین Read more…

کاریکاتور روز پنج شنبه،۲۶ فروردین ۹۵

کاریکاتور روز پنج شنبه،۲۶ فروردین ۹۵نگاهی به اخبار روز جهان از دریچه کاریکاتور، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵۰۷:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین کاریکاتور روز پنج شنبه،۲۶ فروردین ۹۵ نگاهی به اخبار روز جهان از دریچه کاریکاتور، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵۰۷:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین کاریکاتور روز پنج شنبه،۲۶ فروردین ۹۵ Read more…