قوانین، پلیس و ما

قوانین، پلیس و ما مجید رحیمی1- از دوستان ایرانی ساکن یکی از کشورهای اروپایی تعریف می کرد که: در ماه‌های اول سکونت در این کشور، شبی به میهمانی شام در منزل دوستی دعوت شدم. میهمانی بزرگی بود و افراد بسیاری در میهمانی حاضر. اواخر شب هنگام‌ ترک منزل میزبان، اعلام آمادگی کردم تا اگر از Read more…