پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شد

پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شدساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خیابان کلانتری که ماه گذشته به علت بدهی به شهرداری تهران پلمب شده بود، امروز فک … پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شد ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خیابان کلانتری که ماه گذشته به علت بدهی به شهرداری تهران پلمب شده Read more…