لواندوفسکی پشت سد مدافعان آلمان (عکس)

لواندوفسکی پشت سد مدافعان آلمان (عکس)تلاش روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستان، برای باز کردن دروازه آلمان در نیمه اول دیدار دو تیم بی نتیجه ماند. لواندوفسکی پشت سد مدافعان آلمان (عکس) تلاش روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستان، برای باز کردن دروازه آلمان در نیمه اول دیدار دو تیم بی نتیجه ماند.لواندوفسکی پشت سد مدافعان آلمان (عکس) آهنگ Read more…