مسکن مهر “پروژه کیسون” افزایش قیمت جدید ندارد

مسکن مهر “پروژه کیسون” افزایش قیمت جدید نداردشرکت عمران پرند با تاکید بر این‌که در هنگام تحویل واحد هیچگونه تعهد محضری از متقاضیان مسکن مهر دریافت نمی‌شود اعلام کرد پروژه کیسون … مسکن مهر “پروژه کیسون” افزایش قیمت جدید ندارد شرکت عمران پرند با تاکید بر این‌که در هنگام تحویل واحد هیچگونه تعهد محضری از Read more…