جزئیات پروتکل های بهداشتی کنکور ارشد/ نظارت ماموران وزارت بهداشت

برای داوطلبان اعلام شد؛ جزئیات پروتکل های بهداشتی کنکور ارشد/ نظارت ماموران وزارت بهداشت تمهیدات بهداشتی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ اعلام شد. ماموران وزارت بهداشت قبل و همزمان با آزمون بر حوزه ها نظارت می کنند.  با توجه به شیوع ویروس کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای Read more…