کاپیتان نوجوانان پرسپولیس مقابل برانکو ::

ابراهیم صادقی کهنه کارترین بازیکن لیگ برتر محسوب می شود و البته رکورددار حضو ر در بازی پرسپولیس و سایپاست . دانلود فیلم سپهر نیوز